Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych

W dniu 20 lipca 2011 r. w Warszawie odbędą się warsztaty podsumowujące projekt partnerski pt.: „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynkach Unii Europejskiej”

Warsztaty z ochrony danych dla przedsiębiorców