Konferencj nt. przetwarzania danych przez kościoły i związki wyznaniowe.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2016