Spotkania

Listopad 2018
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
29 października 201830 października 201831 października 20181 listopada 20182 listopada 20183 listopada 20184 listopada 2018
5 listopada 20186 listopada 20187 listopada 20188 listopada 20189 listopada 201810 listopada 201811 listopada 2018
12 listopada 201813 listopada 201814 listopada 201815 listopada 201816 listopada 201817 listopada 201818 listopada 2018
19 listopada 201820 listopada 201821 listopada 201822 listopada 201823 listopada 201824 listopada 201825 listopada 2018
26 listopada 201827 listopada 201828 listopada 201829 listopada 201830 listopada 20181 grudnia 20182 grudnia 2018

 

 

 

 • Wirtualizacja usług i procesów na kolejnym spotkaniu MeetIT w Katowicach

  Zaproszenie na MeetIT vol. 13 w Katowicach

  W czwartek, 11 czerwca br. w Katowicach po raz trzynasty odbędzie się spotkanie z cyklu MeetIT. Tym razem tematem będzie „Wirtualizacja w praktyce: dziś i jutro”. Program spotkania został podzielony, jak zwykle na dwa bloki. Pierwszy, merytoryczny obejmujący prezentacje dotyczące wirtualizacji usług i procesów biznesowych oraz zagadnień bezpieczeństwa. Drugim będzie blok „Spoza IT” gdzie prelekcja dotyczyć będzie roli informatyki jako „oręża wojny o wynik”.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po wcześniejszym zarejestrowaniu się przez stronę www.meetit.org.pl

  Blok merytoryczny rozpocznie się prezentacją „Wirtualna rzeczywistość – rok przełomu” wprowadzającą uczestników w temat wirtualizacji i jej znaczenia dla realizacji usług i procesów. Kolejny prelegent rozwinie temat dotyczący wirtualizacji usług telefonii stacjonarnej. Uczestnicy dowiedzą się, czy przy obecnym rozwoju telekomunikacji potrzebna jest w ogóle tradycyjna centrala telefoniczna.

  Dwie kolejne prezentacje dotyczyć będą wirtualizacji infrastruktury serwerowej i wskazówek dotyczących doboru sprzętu do realizacji tego typu zadań. W dalszej części spotkania rozwinięte zostanie zagadnienie tzw. usług w chmurze – m.in. archiwizacji danych, wirtualnych środowisk pracy oraz monitoringu IT.

  Dodatkowo, po raz pierwszy na spotkaniu MeetIT pojawi się tematyka medyczna. Prezentacja dotyczyć będzie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w treningu lekarzy.

  W bloku „Spoza IT” rozwinięty zostanie wątek wykorzystywania informatyki w zadaniach wymagających osiągnięcia określonych wyników – które potem podlegają ocenie.

  Spotkanie MeetIT tradycyjnie zakończy się zaproszeniem prelegentów i publiczności do lokalu „Spencer Pub” (Katowice, ul. Wojewódzka 21), gdzie można będzie kontynuować dyskusję w nieformalnej atmosferze.

  Spotkania MeetIT gromadzą osoby zainteresowane najnowszymi rozwiązaniami z zakresu informatyki i telekomunikacji, które są wykorzystywane w firmach i instytucjach. W programie każdego spotkania MeetIT przewidziane są prelekcje opisujące sposoby praktycznego wykorzystania oprogramowania i sieci komputerowych oraz urządzeń zapewniających dostęp do usług telekomunikacyjnych.

  Strona MeetIT z formularzem do rejestracji i agenda spotkania: http://www.meetit.org.pl

   


  „Meet IT” to cykl spotkań organizowanych przez 3S dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w firmach i instytucjach. Spotkania odbywają się w Katowicach od października 2012 roku oraz w Krakowie od kwietnia bieżącego roku. Partnerami organizacyjnymi są Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział Górnośląski oraz nieformalna grupa IT Katowice skupiona wokół serwisu społecznościowego Goldenline. Udział dla uczestników jest bezpłatny.

   

   

   

  Continue reading →
 • Meet IT vol.3 w Krakowie

  „Meet IT” to cykl spotkań organizowanych przez 3S dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w firmach i instytucjach. Spotkania odbywają się w Katowicach od października 2012 roku oraz w Krakowie od kwietnia bieżącego roku. Partnerami organizacyjnymi są Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział Górnośląski oraz nieformalna grupa IT Katowice skupiona wokół serwisu społecznościowego Goldenline. Udział dla uczestników jest bezpłatny.

  Każde ze spotkań składa się z części merytorycznej i nieformalnej.

  Podczas spotkań swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się eksperci, specjaliści reprezentujący globalne i lokalne marki związane z IT.

  Już 28 listopada zapraszamy na spotkanie z cyklu „Meet IT” w odświeżonej formie i z pokazem nowych technologii!

  Spotkanie odbędzie się w klimatycznej Restauracji&Oranżerii AUGUSTA.

  Tematem przewodnim spotkania będzie: „Backup: czyli, jak nie stracić i jak odzyskać.”

  Podczas spotkania nasi prelegenci opowiedzą o najnowszych rozwiązaniach technicznych, które pomagają w archiwizacji oraz zarządzaniu danych, jak bezpiecznie backupować swoje dane, a także jak zawsze ciekawy blok spoza IT o tematyce związanej z komunikacją i zarządzaniem  zasobami ludzkimi – mechanizmy różnych zachowań.

  Szczegóły i rejestracja na stronie Organizatora – http://meetit.org.pl/

   

  Meet IT vol. 3 w Krakowie

   

   

   

  Continue reading →
 • IX Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych

   

  IX FORUM

   

  W imieniu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych serdecznie zapraszam do uczestnictwa w IX Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

  Obrady adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w których przetwarzane są informacje niejawne. Ze względu na szerokie spektrum poruszanych zagadnień zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz inne osoby odpowiedzialne w swoich jednostkach organizacyjnych za bezpieczeństwo firmy i instytucji.

  Podczas obrad eksperci omówią tematykę związaną z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz podzielą się doświadczeniami i uwagami nt. praktycznych problemów w zakresie organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, nadawania dokumentom niejawnym klauzul tajności. Forum to również doskonała okazja do omówienia zmian i unormowań dot. postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego i przemysłowego, wypracowania wniosków oraz zweryfikowania dotychczasowych zasad ochrony w swoich jednostkach organizacyjnych.

  Omówimy także tematykę zagrożeń terrorystycznych, ich zapobieganie i zwalczanie w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także wpływ ataków terroru oraz konsekwencje, jakie niosą one dla przedsiębiorstw oraz gospodarki.

  Program obrad Forum będzie obejmował ponadto zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Przekażemy wiedzę przydatną w podejmowaniu właściwych decyzji w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem osób, obiektów, mienia i informacji oraz sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy.

  Tematyka obrad porusza również najważniejsze zagadnienia dot. wdrażania w firmie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, organizowania oraz funkcjonowania ochrony fizycznej, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

  W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

  (-) Tadeusz Koczkowski

   Prezes Zarządu

  Tematyka konferencji

   

  1. Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Rola wywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
  2. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
  3. Stan bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
  4. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
  5. Dobre praktyki i standardy funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych.
  6. Modelowe rozwiązania struktury organizacyjnej pionu ochrony w firmie.
  7. Praktyczne aspekty klasyfikowania informacji niejawnych. Nadawanie, zmiana lub zniesienie klauzuli tajności.
  8. Debata z udziałem uczestników Forum na temat wdrażania przepisów ustawy OIN i rozporządzeń wykonawczych.
  9. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej zgodnie z ISO 27001. Audyt jako istotny element systemu ochrony.
  10. Analiza i monitoring zagrożeń bezpieczeństwa i ocena ryzyka w firmie. Uwagi praktyczne dotyczące wdrażania procedur szacowania i zarządzania ryzykiem.
  11. Ochrona fizyczna i informacyjna osób, obiektów i obszarów – praktyczne modele realizacji.
  12. Monitoring wizyjny a ochrona prywatności i danych osobowych.
  13. Zagrożenia terrorystyczne. Reakcja na incydenty.
  14. Debata nt. „Wojna w cyberprzestrzeni”. Ochrona informatyczna i poufność informacji.
  15. Bezpieczeństwo teleinformatyczne podstawą sukcesu skutecznej ochrony kapitału informacyjnego – praktyczne aspekty opracowania i wdrażania procedury PBE i SWB.
  16. Wysokozaawansowane technologie softwarowe, systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym, zastosowanie technologii RFID i biometrycznych.
  17. Zgodność elektronicznych systemów zabezpieczeń i stosowanych w nich urządzeń podlegających klasyfikacji z wymogami prawa.

   

  Szczegóły na stronie internetowej KSOIN.

   

  Continue reading →
 • Zapraszamy na Meet IT vol. 2 do Krakowa

  12 czerwca (czwartek) 2014 odbędzie się drugie, krakowskie spotkanie z cyklu Meet IT. Miejscem spotkania będzie Restauracja&Oranżeria AUGUSTA w Krakowie.

  Tematem przewodnim spotkania będzie: Administracja i przechowywanie danych wrażliwych.

  Prelegenci odpowiedzą na pytania:

  • co to są dane wrażliwe?
  • o czym należy pamiętać przetwarzając dane osobowe?
  • jak bezpiecznie zarządzać informacjami?

  szczegóły i rejestracja na www.meetit.org.pl

  Agenda Meet IT

  MeetIT to cykl spotkań organizowanych przez 3S dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w firmach i instytucjach. Spotkania odbywają się od października 2012 roku. Partnerami organizacyjnymi są Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział Górnośląski oraz nieformalna grupa IT Katowice skupiona wokół serwisu społecznościowego Goldenline.

  Udział dla uczestników jest bezpłatny.

  Każde ze spotkań składa się z części merytorycznej i nieformalnej. Podczas spotkań swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się eksperci, specjaliści reprezentujący globalne i lokalne marki związane z IT.

  Wśród dotychczasowych prelegentów na Meet IT o swoich doświadczeniach opowiadali m.in. przedstawiciele: Fujitsu, IBM, Siemens, Grupa ONET, Nasza-Klasa, Microsoft, Sejf danych i wielu innych.

  Szczegółowa agenda i rejestracja na stronie Meet IT

   

   

   

  Continue reading →