Sejm przyjął sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z działalności w roku 2009 i 2010

17 lutego 2012 roku, Sejm przyjął sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z działalności w roku 2009 i 2010.
Wystąpienie GIODO, opinie Klubów Parlamentarnych, pytania Posłów oraz odpowiedzi Ministra Wiewiórowskiego można wysłuchać pod tym adresem:
http://www.tvpparlament.pl/retransmisje/sejm-rp/8-posiedzenie-sejmu-rp-17022012-godz-0900/6525176  

Na wysłuchanie całości materiału, trzeba poświęcić nieco czasu. Poniżej pozwalam sobie przedstawić wybór, moim zdaniem najważniejszych tematów, na które w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę GIODO:

 • Zauważalny jest wzrost liczby wpływających do Biura GIODO skarg i zapytań.
 • Występują problemy z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zbyt często, urzędy, zwłaszcza samorządowe, zasłaniają się ustawą o ochronie danych osobowych, by nie udostępniać informacji publicznych.
 • Bardzo często brak jest realizowania obowiązku informacyjnego, lub jest on realizowany w sposób niedbały.
 • Występują problemy w zabezpieczaniu danych.
  • Operatorzy telekomunikacyjni i urzędy miejskie – przesyłają niezabezpieczoną korespondencję i w wypadku nieobecności adresata zostawiają ją u sąsiada lub w drzwiach.
  • Komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych przesyłają wezwania pozbawione koperty.
  • Zdarza się ujawnianie danych wrażliwych w opisach na kopertach.
 • Nastąpił spadek liczby skarg w stosunku do podmiotów działających na rynku marketingu bezpośredniego i na rynku finansowym.
 • Nastąpił wzrost liczby skarg względem podmiotów przetwarzających dane w Internecie (na podstawie prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • W latach których dotyczyły sprawozdania, nastąpiło nieznaczne zmniejszenie ilości przeprowadzanych kontroli.
 • Zdaniem GIODO liczba przeprowadzanych kontroli jest zdecydowanie za niska.
 • Utrzymywał się stały poziom liczby decyzji administracyjnych oraz kierowanych do Biura GIODO projektów aktów prawnych (2009r. – 624, 2010r. – 614)
 • Bardzo niepokoi GIODO tendencja do tworzenia przez organy megabaz danych osobowych, jak również próby zbierania danych jedynie dla usprawnienia funkcjonowania, co stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa obywateli.
 • Nastąpił zdecydowany wzrost liczby zgłaszanych do rejestracji zbiorów danych osobowych.
 • GIODO uważa, że przepisy karne ustawy powinny być zamienione na przepisy o charakterze karno-administracyjnym.
 • GIODO zwrócił uwagę, że ochrona danych osobowych to nie tylko przymus. Ochrona danych osobowych to wiarygodność wobec klientów i wobec kontrahentów. A zgodnie z Agendą cyfrową „Europejczycy nie będą korzystali z usług którym nie ufają”.
 • Generalny Inspektor uważa, że w sytuacji gdy administracja nie jest konkurencyjnym pracodawcą (w szczególności dla prawników i informatyków), praca w Biurze GIODO jest traktowana jako przygotowanie do życia w prywatnych firmach.
 • Problemem niedostatecznie uregulowanym w polskim prawie jest jawny dostęp do danych i otwarty dostęp do danych w Internecie. Cały czas posługujemy się pojęciem jawności formalnej rejestrów publicznych, które pochodzi z lat 30 XX wieku.
 • Należy zwrócić uwagę na retencję danych telekomunikacyjnych.
 • Konieczne są działania uświadamiające, skierowane do młodego pokolenia.
 • Jeszcze nierozpoznane są problemy wynikające ze stosowania inteligentnych liczników energii.

W wygłoszonych opiniach Klubów Poselskich, odniesiono się bardzo pozytywne  do przedstawionych sprawozdań oraz deklarowano większe zaangażowanie – oby rzeczywiście miało to miejsce.

Odpowiadając na pytania Posłów, Generalny Inspektor zwrócił uwagę na kolejne problemy:

 • System informacji oświatowej.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe.
 • System informacji w ochronie zdrowia.
 • Problem nielegalności rejestrów medycznych.
 • Biometria i wykorzystanie danych biometrycznych w stosunkach pracy.
 • Kontrole w urzędach kontroli skarbowej – problemy informatyczne powodowane przez software dostarczony przez ministra finansów.
 • Monitoring losów absolwentów przez szkół wyższych – będzie prowadzony jedynie za zgodą absolwenta.
 • ACTA.
 • Współpraca GIODO z Parlamentem i Rządem.
 • Ustawa fotoradarowa.
 • Trudna sytuacja finansowa i kadrowa odpowiedników GIODO w innych państwach UE – czy nie grożą nam takie same problemy.
 • Karty zdrowia przy łóżku chorego.
 • Wyłączenie IPN spod kontroli GIODO.
 • Konieczność stworzenia precyzyjnych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w Policji i służbach bezpieczeństwa.

Na przesłuchanie całości materiału trzeba poświęcić trochę czasu, ale moim zdaniem warto. Mam również nadzieję, że Posłowie dotrzymają swojego zobowiązania i sprawozdanie GIODO za 2011 rok, zostanie przyjęte jeszcze w tym półroczu.

Jeden komentarz do “Sejm przyjął sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z działalności w roku 2009 i 2010”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Serwis wykorzystuje pliki Cookies. <br>Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close