Oficjalny projekt nowego, unijnego prawa ochrony danych osobowych

Opublikowany został oficjalnie, oczekiwany projekt nowego, unijnego prawa ochrony danych osobowych:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*