XI Internetowe Spotkanie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

VI Spotkanie administratorów bezpieczeństwa informacji, Warszawa