VI Spotkanie administratorów bezpieczeństwa informacji, Warszawa

VI Spotkanie administratorów bezpieczeństwa informacji, Warszawa