Seminarium z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych Rady Europy.

Zapraszamy na kolejne, katowickie spotkanie członków grupy ABI i osób chcących w nieformalnej atmosferze porozmawiać o ochronie danych osobowych oraz problemach interesujących osoby zajmujące się tą dziedziną.

Trzecie spotkanie ABI w Katowicach