Dzień Otwarty w Biurze GIODO

Seminarium z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych Rady Europy.
Dzień Otwarty w Akademii Kompetencji.

więcej…

Seminarium z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych Rady Europy.