Dzień Bezpłatnych Szkoleń w WSB.

Prekonferencja - “Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym"