BIN GigaCon Katowice 2013

Majowe spotkanie OWASP w Krakowie.