VI Spotkanie administratorów bezpieczeństwa informacji, Warszawa

Konferencja „Co Państwo wie o obywatelach? Zasady przetwarzania danych w rejestrach publicznych"