Bezpłatne warsztaty w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Konferencja „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”
Konferencja adresowana jest dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych w jednostkach administracji publicznej.
W trakcie konferencji poruszone zostaną techniczne, ekonomiczne oraz prawne aspekty związane z definiowaniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Konferencja "Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym"