Nowa rola i pozycja administratorów bezpieczeństwa danych

25 lutego 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaplanowano konferencję nt. przetwarzania danych przez kościoły i związki wyznaniowe.

Konferencj nt. przetwarzania danych przez kościoły i związki wyznaniowe.