Spotkanie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji - Warszawa

Kolejne spotkanie członków grupy ABI i osób chcących w nieformalnej atmosferze porozmawiać o ochronie danych osobowych oraz problemach interesujących osoby zajmujące się tą dziedziną.

Drugie spotkanie ABI w Katowicach