Czy dane z Płatnika podlegają rejestracji u GIODO?

Czyje dane będą w zbiorze?

  • pracowników – zbiorów danych przetwarzanych w celach związanych z zatrudnieniem własnych pracowników nie zgłaszamy.
  • przetwarzasz dane na zlecenie (biuro podatkowe, itp.) – to jest powierzenie danych do przetworzenia (art.31 UODO). Zgłoszenie jest problemem administratora danych. Powiernik jedynie podpisuje umowę.
  • innych osób, na podstawie odrębnych ustaw (np. podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej)–prawdopodobnie zbiór jest już zgłoszony, tzn. istotna jest podstawa prawna na podstawie której przetwarzamy dane. Jeżeli te same dane przetwarzamy przez dwie aplikacje, to nie musimy zgłaszać ich dwukrotnie (na tej samej zasadzie nie zgłaszamy danych przechowywanych w aktach papierowych, jako innego zbioru w stosunku do tych samych danych przetwarzanych w systemie komputerowym) – ale uwzględniamy te systemy w części E zgłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*