Blog


 • Sejm przyjął sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z działalności w roku 2009 i 2010

  17 lutego 2012 roku, Sejm przyjął sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z działalności w roku 2009 i 2010.
  Wystąpienie GIODO, opinie Klubów Parlamentarnych, pytania Posłów oraz odpowiedzi Ministra Wiewiórowskiego można wysłuchać pod tym adresem:
  http://www.tvpparlament.pl/retransmisje/sejm-rp/8-posiedzenie-sejmu-rp-17022012-godz-0900/6525176  

  Na wysłuchanie całości materiału, trzeba poświęcić nieco czasu. Poniżej pozwalam sobie przedstawić wybór, moim zdaniem najważniejszych tematów, na które w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę GIODO:

  • Zauważalny jest wzrost liczby wpływających do Biura GIODO skarg i zapytań.
  • Występują problemy z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zbyt często, urzędy, zwłaszcza samorządowe, zasłaniają się ustawą o ochronie danych osobowych, by nie udostępniać informacji publicznych.
  • Bardzo często brak jest realizowania obowiązku informacyjnego, lub jest on realizowany w sposób niedbały.
  • Występują problemy w zabezpieczaniu danych.
   • Operatorzy telekomunikacyjni i urzędy miejskie – przesyłają niezabezpieczoną korespondencję i w wypadku nieobecności adresata zostawiają ją u sąsiada lub w drzwiach.
   • Komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych przesyłają wezwania pozbawione koperty.
   • Zdarza się ujawnianie danych wrażliwych w opisach na kopertach.
  • Nastąpił spadek liczby skarg w stosunku do podmiotów działających na rynku marketingu bezpośredniego i na rynku finansowym.
  • Nastąpił wzrost liczby skarg względem podmiotów przetwarzających dane w Internecie (na podstawie prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  • W latach których dotyczyły sprawozdania, nastąpiło nieznaczne zmniejszenie ilości przeprowadzanych kontroli.
  • Zdaniem GIODO liczba przeprowadzanych kontroli jest zdecydowanie za niska.
  • Utrzymywał się stały poziom liczby decyzji administracyjnych oraz kierowanych do Biura GIODO projektów aktów prawnych (2009r. – 624, 2010r. – 614)
  • Bardzo niepokoi GIODO tendencja do tworzenia przez organy megabaz danych osobowych, jak również próby zbierania danych jedynie dla usprawnienia funkcjonowania, co stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa obywateli.
  • Nastąpił zdecydowany wzrost liczby zgłaszanych do rejestracji zbiorów danych osobowych.
  • GIODO uważa, że przepisy karne ustawy powinny być zamienione na przepisy o charakterze karno-administracyjnym.
  • GIODO zwrócił uwagę, że ochrona danych osobowych to nie tylko przymus. Ochrona danych osobowych to wiarygodność wobec klientów i wobec kontrahentów. A zgodnie z Agendą cyfrową „Europejczycy nie będą korzystali z usług którym nie ufają”.
  • Generalny Inspektor uważa, że w sytuacji gdy administracja nie jest konkurencyjnym pracodawcą (w szczególności dla prawników i informatyków), praca w Biurze GIODO jest traktowana jako przygotowanie do życia w prywatnych firmach.
  • Problemem niedostatecznie uregulowanym w polskim prawie jest jawny dostęp do danych i otwarty dostęp do danych w Internecie. Cały czas posługujemy się pojęciem jawności formalnej rejestrów publicznych, które pochodzi z lat 30 XX wieku.
  • Należy zwrócić uwagę na retencję danych telekomunikacyjnych.
  • Konieczne są działania uświadamiające, skierowane do młodego pokolenia.
  • Jeszcze nierozpoznane są problemy wynikające ze stosowania inteligentnych liczników energii.

  W wygłoszonych opiniach Klubów Poselskich, odniesiono się bardzo pozytywne  do przedstawionych sprawozdań oraz deklarowano większe zaangażowanie – oby rzeczywiście miało to miejsce.

  Odpowiadając na pytania Posłów, Generalny Inspektor zwrócił uwagę na kolejne problemy:

  • System informacji oświatowej.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe.
  • System informacji w ochronie zdrowia.
  • Problem nielegalności rejestrów medycznych.
  • Biometria i wykorzystanie danych biometrycznych w stosunkach pracy.
  • Kontrole w urzędach kontroli skarbowej – problemy informatyczne powodowane przez software dostarczony przez ministra finansów.
  • Monitoring losów absolwentów przez szkół wyższych – będzie prowadzony jedynie za zgodą absolwenta.
  • ACTA.
  • Współpraca GIODO z Parlamentem i Rządem.
  • Ustawa fotoradarowa.
  • Trudna sytuacja finansowa i kadrowa odpowiedników GIODO w innych państwach UE – czy nie grożą nam takie same problemy.
  • Karty zdrowia przy łóżku chorego.
  • Wyłączenie IPN spod kontroli GIODO.
  • Konieczność stworzenia precyzyjnych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w Policji i służbach bezpieczeństwa.

  Na przesłuchanie całości materiału trzeba poświęcić trochę czasu, ale moim zdaniem warto. Mam również nadzieję, że Posłowie dotrzymają swojego zobowiązania i sprawozdanie GIODO za 2011 rok, zostanie przyjęte jeszcze w tym półroczu.

  Continue reading →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*