Aktualności

 • Zapraszamy na IV Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego

  W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego zapraszamy na IV Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego

  Zapraszamy na konferencję

  Szanowni Państwo!

  W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych serdecznie zapraszam do uczestnictwa w IV Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

  Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody. Ponadto zapraszam dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i naczelników działów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo firmy i instytucji, pracowników zespołów zarządzania kryzysowego odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i koordynowanie działań związanych z usuwaniem ich skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

  (-) Tadeusz Koczkowski

  Prezes Zarządów SWBN i KSOIN

  Cele konferencji

  1. Zapoznanie uczestników Konferencji z Systemem Bezpieczeństwa Narodowego w zmieniającej się sytuacji politycznej i gospodarczej.
  2. Popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie, zgodnie z wnioskami zawartymi w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP.
  3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji właścicieli firm jak i organów administracji publicznej w kwestii bezpieczeństwa narodowego i poczucia współodpowiedzialności za nie, jako wyraz „nowoczesnego patriotyzmu”.
  4. Wymiana poglądów i doświadczeń związanych z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym.
  5. Wskazanie aktualnych zagrożeń istotnych dla właścicieli firm.
  6. Zapoznanie z zasadami ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
  7. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
  8. Określenie metodyki analizy zagrożeń i oceny ryzyka w firmie.
  9. Omówienie sposobu opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
  10. Rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej oraz analizowanie stanu potencjalnych zagrożeń.
  11. Zapoznanie z najlepszymi praktykami, zadaniami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, realizowanymi przez organy administracji rządowej.
  12. Przygotowanie procedur wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

  Tematyka konferencji

  1. Transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce.
  2. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – praktyczne aspekty jego wdrażania.
  3. Narodowy Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje.
  4. Praktyczne wskazówki do wypracowania właściwej struktury organizacyjnej pionu bezpieczeństwa w firmie.
  5. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów.
  6. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa w okresie kryzysu i wojny.
  7. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych.
  8. Uwagi praktyczne w zakresie opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów.
  9. Bezpieczeństwo informacji w biznesie, a ochrona informacji prawnie chronionych – uwagi i zalecenia.
  10. Znaczenie ciągłości działania i zarządzania ryzykiem.
  11. Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej. Uwagi praktyczne i monitoring zagrożeń.
  12. Ochrona fizyczna – praktyczne modele realizacji.
  13. Ochrona teleinformatyczna – poufność informacji, komunikacja, urządzenia.
  14. Reakcja na incydenty.
  15. Wykorzystanie systemu CCTV a ochrona danych osobowych.
  16. Nowoczesne technologie w zarządzaniu kryzysowym.
  17. Przygotowanie i zabezpieczenie spotkań i rozmów służbowych/biznesowych.
  18. Audyt jako istotny element systemu ochrony.
  19. Koncesjonowana działalność gospodarcza.
  20. Debata nt. „Bezpieczeństwo Narodowe – aktualne wyzwania i zagrożenia”.

   Do udziału w Konferencji jako wykładowców zaprosiliśmy wybitnych naukowców, praktyków i ekspertów, przedstawicieli państwowych urzędów centralnych, w tym Policji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

   

  Termin: 8-10 października 2014 r.

  Miejsce: COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

  97-215 Inowłódz, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6

  Szczegóły na stronie KSOIN.

  Continue reading →
 • Ile o nas wiedzą służby?

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Tomasza Ochockiego, na temat ingerencji państwa w sferę prywatności obywateli – „Ile o nas wiedzą służby?”

  Continue reading →
 • Zapraszamy na Meet IT vol. 2 do Krakowa

  12 czerwca (czwartek) 2014 odbędzie się drugie, krakowskie spotkanie z cyklu Meet IT. Miejscem spotkania będzie Restauracja&Oranżeria AUGUSTA w Krakowie.

  Tematem przewodnim spotkania będzie: Administracja i przechowywanie danych wrażliwych.

  Prelegenci odpowiedzą na pytania:

  • co to są dane wrażliwe?
  • o czym należy pamiętać przetwarzając dane osobowe?
  • jak bezpiecznie zarządzać informacjami?

  szczegóły i rejestracja na www.meetit.org.pl

  Agenda Meet IT

  MeetIT to cykl spotkań organizowanych przez 3S dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w firmach i instytucjach. Spotkania odbywają się od października 2012 roku. Partnerami organizacyjnymi są Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział Górnośląski oraz nieformalna grupa IT Katowice skupiona wokół serwisu społecznościowego Goldenline.

  Udział dla uczestników jest bezpłatny.

  Każde ze spotkań składa się z części merytorycznej i nieformalnej. Podczas spotkań swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się eksperci, specjaliści reprezentujący globalne i lokalne marki związane z IT.

  Wśród dotychczasowych prelegentów na Meet IT o swoich doświadczeniach opowiadali m.in. przedstawiciele: Fujitsu, IBM, Siemens, Grupa ONET, Nasza-Klasa, Microsoft, Sejf danych i wielu innych.

  Szczegółowa agenda i rejestracja na stronie Meet IT

   

   

   

  Continue reading →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*