Aktualności

 • Meet IT vol.3 w Krakowie

  „Meet IT” to cykl spotkań organizowanych przez 3S dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w firmach i instytucjach. Spotkania odbywają się w Katowicach od października 2012 roku oraz w Krakowie od kwietnia bieżącego roku. Partnerami organizacyjnymi są Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział Górnośląski oraz nieformalna grupa IT Katowice skupiona wokół serwisu społecznościowego Goldenline. Udział dla uczestników jest bezpłatny.

  Każde ze spotkań składa się z części merytorycznej i nieformalnej.

  Podczas spotkań swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się eksperci, specjaliści reprezentujący globalne i lokalne marki związane z IT.

  Już 28 listopada zapraszamy na spotkanie z cyklu „Meet IT” w odświeżonej formie i z pokazem nowych technologii!

  Spotkanie odbędzie się w klimatycznej Restauracji&Oranżerii AUGUSTA.

  Tematem przewodnim spotkania będzie: „Backup: czyli, jak nie stracić i jak odzyskać.”

  Podczas spotkania nasi prelegenci opowiedzą o najnowszych rozwiązaniach technicznych, które pomagają w archiwizacji oraz zarządzaniu danych, jak bezpiecznie backupować swoje dane, a także jak zawsze ciekawy blok spoza IT o tematyce związanej z komunikacją i zarządzaniem  zasobami ludzkimi – mechanizmy różnych zachowań.

  Szczegóły i rejestracja na stronie Organizatora – http://meetit.org.pl/

   

  Meet IT vol. 3 w Krakowie

   

   

   

  Continue reading →
 • IX Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych

   

  IX FORUM

   

  W imieniu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych serdecznie zapraszam do uczestnictwa w IX Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

  Obrady adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w których przetwarzane są informacje niejawne. Ze względu na szerokie spektrum poruszanych zagadnień zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz inne osoby odpowiedzialne w swoich jednostkach organizacyjnych za bezpieczeństwo firmy i instytucji.

  Podczas obrad eksperci omówią tematykę związaną z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz podzielą się doświadczeniami i uwagami nt. praktycznych problemów w zakresie organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, nadawania dokumentom niejawnym klauzul tajności. Forum to również doskonała okazja do omówienia zmian i unormowań dot. postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego i przemysłowego, wypracowania wniosków oraz zweryfikowania dotychczasowych zasad ochrony w swoich jednostkach organizacyjnych.

  Omówimy także tematykę zagrożeń terrorystycznych, ich zapobieganie i zwalczanie w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także wpływ ataków terroru oraz konsekwencje, jakie niosą one dla przedsiębiorstw oraz gospodarki.

  Program obrad Forum będzie obejmował ponadto zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Przekażemy wiedzę przydatną w podejmowaniu właściwych decyzji w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem osób, obiektów, mienia i informacji oraz sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy.

  Tematyka obrad porusza również najważniejsze zagadnienia dot. wdrażania w firmie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, organizowania oraz funkcjonowania ochrony fizycznej, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

  W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

  (-) Tadeusz Koczkowski

   Prezes Zarządu

  Tematyka konferencji

   

  1. Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Rola wywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
  2. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
  3. Stan bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
  4. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
  5. Dobre praktyki i standardy funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych.
  6. Modelowe rozwiązania struktury organizacyjnej pionu ochrony w firmie.
  7. Praktyczne aspekty klasyfikowania informacji niejawnych. Nadawanie, zmiana lub zniesienie klauzuli tajności.
  8. Debata z udziałem uczestników Forum na temat wdrażania przepisów ustawy OIN i rozporządzeń wykonawczych.
  9. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej zgodnie z ISO 27001. Audyt jako istotny element systemu ochrony.
  10. Analiza i monitoring zagrożeń bezpieczeństwa i ocena ryzyka w firmie. Uwagi praktyczne dotyczące wdrażania procedur szacowania i zarządzania ryzykiem.
  11. Ochrona fizyczna i informacyjna osób, obiektów i obszarów – praktyczne modele realizacji.
  12. Monitoring wizyjny a ochrona prywatności i danych osobowych.
  13. Zagrożenia terrorystyczne. Reakcja na incydenty.
  14. Debata nt. „Wojna w cyberprzestrzeni”. Ochrona informatyczna i poufność informacji.
  15. Bezpieczeństwo teleinformatyczne podstawą sukcesu skutecznej ochrony kapitału informacyjnego – praktyczne aspekty opracowania i wdrażania procedury PBE i SWB.
  16. Wysokozaawansowane technologie softwarowe, systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym, zastosowanie technologii RFID i biometrycznych.
  17. Zgodność elektronicznych systemów zabezpieczeń i stosowanych w nich urządzeń podlegających klasyfikacji z wymogami prawa.

   

  Szczegóły na stronie internetowej KSOIN.

   

  Continue reading →
 • GIODO zostanie zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych!

  Plotki się potwierdziły! Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski jeszcze w tym roku ma zostać zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

  Gratulując sukcesu, jednocześnie cieszymy się, że stanowisko to obejmuje osoba łącząca zaangażowanie w ochronę prywatności ze zrozumieniem dla współczesnych problemów i potrzeb przetwarzania danych. Nagranie z przesłuchania, dostępne na stronie Parlamentu Europejskiego, powinno zainteresować każdą osobę zajmującą się ochroną danych.

  Europejskim Inspektorem Ochrony Danych zostanie Giovanni Buttarelli z Włoch.

  Szczegółowe wyniki głosowania znajdziemy na stronie Parlamentu Europejskiego.

   

   

  Continue reading →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*