Aktualności

 • II Konferencja Safety and Security na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”

  zaproszenie S&S

  Szanowni Państwo!

  W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II Konferencji Safety and Security na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”, pod patronatem honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Akademii Obrony Narodowej, Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” oraz Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

  Celem konferencji jest omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć, przyszłościowych oraz innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych dot. bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

  Konferencja skierowana jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw/instytucji, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników ds. ochrony i infrastruktury krytycznej, administratorów bezpieczeństwa informacji, audytorów bezpieczeństwa, a także przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa informacjom i danym osobowym. Zapraszamy również producentów, projektantów, instalatorów i użytkowników systemów bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych, a także osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i wdrażanie SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

  Podczas konferencji zapoznamy Państwa z wybranymi nowościami służącymi poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji. Obrady będą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami a projektantami, producentami i instytucjami nauko-badawczymi nt. nowej generacji systemów, innowacyjnych technologii i rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia, specjalistyczną wiedzę oraz know-how w tej dziedzinie.

  Program konferencji będzie obejmował wiele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Przekażemy wiedzę przydatną w podejmowaniu właściwych decyzji w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem osób, obiektów, mienia i informacji, sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy, zapobiegania zamachom, przestępstwom i wykroczeniom. Podczas konferencji omówimy także najważniejsze zagadnienia dot. wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie, organizowania oraz funkcjonowania ochrony fizycznej, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

   

  gen. (r) Paweł Pruszyński

   Wiceprezes Zarządu SWBN

  płk (r) Tadeusz Koczkowski

  Prezes Zarządu KSOIN

   

   

  Panele tematyczne:

  1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – aktualne uwarunkowania.
  2. Bezpieczeństwo informacji biznesowych a zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.
  3. Cybernetyczny wymiar bezpieczeństwa narodowego.
  4. Wsparcie kryptologiczne i cybernetyczne bezpieczeństwa narodowego.
  5. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
  6. Inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym – dylematy, wątpliwości, refleksje.
  7. Zapewnienie ciągłości działania w firmie/instytucji – groźba kryzysu, utraty najważniejszych aktywów informacyjnych i zakłócenia kluczowych procesów biznesowych.
  8. Standardy, procedury i systemy organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego.
  9. Socjotechnika jako narzędzie pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do ochrony zasobów informacyjnych.
  10. Wysokozaawansowane technologie softwarowe, systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym, zastosowanie technologii RFID i biometrycznych.
  11. Stan bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach. Czy są powody do niepokoju?
  12. Czy wdrażać procedury/standardy tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji prawnie chronionych?
  13. Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania i transferu danych osobowych.
  14. Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji jako narzędzie doboru właściwych zabezpieczeń służących ich ochronie.
  15. Stosowane techniki i metody minimalizacji ryzyka ataku socjotechnicznego.
  16. Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego, jako fundament budowy kompleksowego systemu bezpieczeństwa.
  17. Systemy i urządzenia techniczne zapewniające bezpieczeństwo firmy/instytucji.
  18. Monitoring wizyjny – wolność czy bezpieczeństwo. Projekt ustawy o monitoringu wizyjnym.
  19. Na ile nowe technologie zagrażają czy pomagają bezpieczeństwu informacyjnemu?

   

  Zaproszeni goście, eksperci i wykładowcy:

  Andrzej Lewiński – Z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  gen. Adam Rapacki – b. Wiceminister SWiA, Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. k.

  gen. Krzysztof Bondaryk – b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  gen. Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  płk Jacek Mąka – b. Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor bezpieczeństwa Orange

  płk Maciej Hermel – b. Z-ca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

  prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa AON

  prof. dr hab. Aleksander Nawrat – Wiceprezes OBRUM – Polski Holding Obronny

  prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

  prof. dr hab. Mariusz Kubiak – Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego UPH w Siedlcach

  dr inż. Witold Pokora – Kierownik Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania WAT

  Mirosław Prokocki – Prezes Stowarzyszenia „POLALARM”

  Marek Bąkowski – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

  Waldemar Malinowski – Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  Henryk Dąbrowski – Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych

  dr Marek Ryszkowski – Pełnomocnik ochrony w Alcatel-Lucent Polska

  dr Dobrosław Mąka – Ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego

  płk Dariusz Deptała – b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  płk Wojciech Garstka – Europejski  ekspert ENISA

  Grzegorz Kuta – Ekspert KSOIN z ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT

  Piotr Konieczny – Chief Information Security Officer, Niebezpiecznik.pl

   

  Termin: 19-21 marca 2014 r.

  Miejsce:

  Hotel Zamek Pułtusk – Dom Polonii

  ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

   

   

   

  Continue reading →
 • Wesołych Świąt

  Radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu miłych chwil i nieustającego pasma sukcesów w nadchodzącym 2014 Roku życzy proInfoSec

   

   

  Continue reading →
 • Konferencje i szkolenia KSOIN w pierwszym półroczu 2014.

  Mamy ogromną przyjemność współpracować z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Na prośbę Stowarzyszenia, przekazujemy Państwu informacje o planowanych przez nie szkoleniach i konferencjach.

  Harmonogram szkoleń KSOIN

  Szczegóły na stronie Stowarzyszenia.

   

   

  Continue reading →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*