Warszawskie spotkanie ABI

Dobrze rozpocząć nowy miesiąc od spotkania w gronie najlepszych polskich specjalistów w ochronie danych osobowych? Jeżeli tak jak my, uważasz, że nie ma lepszego sposobu spędzenia czwartkowego popołudnia, zapraszamy na kolejne warszawskie spotkanie ABI.

Więcej informacji tutaj: http://www.goldenline.pl/spotkanie/vi-spotkanie-administratorow-bezpieczenstwa-informacji-warszawa

Sejm przyjął sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z działalności w roku 2009 i 2010

17 lutego 2012 roku, Sejm przyjął sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z działalności w roku 2009 i 2010.
Wystąpienie GIODO, opinie Klubów Parlamentarnych, pytania Posłów oraz odpowiedzi Ministra Wiewiórowskiego można wysłuchać pod tym adresem:
http://www.tvpparlament.pl/retransmisje/sejm-rp/8-posiedzenie-sejmu-rp-17022012-godz-0900/6525176  

Na wysłuchanie całości materiału, trzeba poświęcić nieco czasu. Poniżej pozwalam sobie przedstawić wybór, moim zdaniem najważniejszych tematów, na które w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę GIODO:

 • Zauważalny jest wzrost liczby wpływających do Biura GIODO skarg i zapytań.
 • Występują problemy z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zbyt często, urzędy, zwłaszcza samorządowe, zasłaniają się ustawą o ochronie danych osobowych, by nie udostępniać informacji publicznych.
 • Bardzo często brak jest realizowania obowiązku informacyjnego, lub jest on realizowany w sposób niedbały.
 • Występują problemy w zabezpieczaniu danych.
  • Operatorzy telekomunikacyjni i urzędy miejskie – przesyłają niezabezpieczoną korespondencję i w wypadku nieobecności adresata zostawiają ją u sąsiada lub w drzwiach.
  • Komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych przesyłają wezwania pozbawione koperty.
  • Zdarza się ujawnianie danych wrażliwych w opisach na kopertach.
 • Nastąpił spadek liczby skarg w stosunku do podmiotów działających na rynku marketingu bezpośredniego i na rynku finansowym.
 • Nastąpił wzrost liczby skarg względem podmiotów przetwarzających dane w Internecie (na podstawie prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • W latach których dotyczyły sprawozdania, nastąpiło nieznaczne zmniejszenie ilości przeprowadzanych kontroli.
 • Zdaniem GIODO liczba przeprowadzanych kontroli jest zdecydowanie za niska.
 • Utrzymywał się stały poziom liczby decyzji administracyjnych oraz kierowanych do Biura GIODO projektów aktów prawnych (2009r. – 624, 2010r. – 614)
 • Bardzo niepokoi GIODO tendencja do tworzenia przez organy megabaz danych osobowych, jak również próby zbierania danych jedynie dla usprawnienia funkcjonowania, co stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa obywateli.
 • Nastąpił zdecydowany wzrost liczby zgłaszanych do rejestracji zbiorów danych osobowych.
 • GIODO uważa, że przepisy karne ustawy powinny być zamienione na przepisy o charakterze karno-administracyjnym.
 • GIODO zwrócił uwagę, że ochrona danych osobowych to nie tylko przymus. Ochrona danych osobowych to wiarygodność wobec klientów i wobec kontrahentów. A zgodnie z Agendą cyfrową „Europejczycy nie będą korzystali z usług którym nie ufają”.
 • Generalny Inspektor uważa, że w sytuacji gdy administracja nie jest konkurencyjnym pracodawcą (w szczególności dla prawników i informatyków), praca w Biurze GIODO jest traktowana jako przygotowanie do życia w prywatnych firmach.
 • Problemem niedostatecznie uregulowanym w polskim prawie jest jawny dostęp do danych i otwarty dostęp do danych w Internecie. Cały czas posługujemy się pojęciem jawności formalnej rejestrów publicznych, które pochodzi z lat 30 XX wieku.
 • Należy zwrócić uwagę na retencję danych telekomunikacyjnych.
 • Konieczne są działania uświadamiające, skierowane do młodego pokolenia.
 • Jeszcze nierozpoznane są problemy wynikające ze stosowania inteligentnych liczników energii.

W wygłoszonych opiniach Klubów Poselskich, odniesiono się bardzo pozytywne  do przedstawionych sprawozdań oraz deklarowano większe zaangażowanie – oby rzeczywiście miało to miejsce.

Odpowiadając na pytania Posłów, Generalny Inspektor zwrócił uwagę na kolejne problemy:

 • System informacji oświatowej.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe.
 • System informacji w ochronie zdrowia.
 • Problem nielegalności rejestrów medycznych.
 • Biometria i wykorzystanie danych biometrycznych w stosunkach pracy.
 • Kontrole w urzędach kontroli skarbowej – problemy informatyczne powodowane przez software dostarczony przez ministra finansów.
 • Monitoring losów absolwentów przez szkół wyższych – będzie prowadzony jedynie za zgodą absolwenta.
 • ACTA.
 • Współpraca GIODO z Parlamentem i Rządem.
 • Ustawa fotoradarowa.
 • Trudna sytuacja finansowa i kadrowa odpowiedników GIODO w innych państwach UE – czy nie grożą nam takie same problemy.
 • Karty zdrowia przy łóżku chorego.
 • Wyłączenie IPN spod kontroli GIODO.
 • Konieczność stworzenia precyzyjnych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w Policji i służbach bezpieczeństwa.

Na przesłuchanie całości materiału trzeba poświęcić trochę czasu, ale moim zdaniem warto. Mam również nadzieję, że Posłowie dotrzymają swojego zobowiązania i sprawozdanie GIODO za 2011 rok, zostanie przyjęte jeszcze w tym półroczu.

VIII Internetowe Spotkanie ABI

Zapraszamy do udziału w VIII Internetowym Spotkaniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – w czwartek 23 lutego.
Jak zawsze, zapraszamy chętnych do wygłoszenia krótkich prezentacji związanych z tematyką ochrony danych, zarówno w instytucjach, jak i przedsiębiorstwach oraz firmach.
Wideokonferencję rozpoczniemy o 14:00 (rejestracja od 13:45) w czwartek, 23 lutego 2012.

Plan spotkania:
13.45 – 14.00 – rejestracja uczestników
14.00 – 14.20 – Praktyka – powierzanie danych w wypadku hostingu i chmury
14.20 – 14.40 – Zarządzanie usługami IT w kontekście normy ISO 20000
14.40 – 15.30 – panel dyskusyjny
15.30 – podsumowanie i zamknięcie spotkania

Jak zawsze, liczymy na ożywione dyskusje.

W spotkaniu można wziąć udział po zainstalowaniu komunikatora:
http://www.vidcom.pl/pobierz.php
lub przez przeglądarkę, po wejściu na stronę:
http://flashvico.vidcom.pl/conference/join/spotkanie_abi

Nazwa konferencji: spotkanie_abi

Zachęcamy do korzystania z kamerki i mikrofonu. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu nie chcecie lub nie możecie skorzystać z tej formy komunikacji, możecie rozmawiać z innymi uczestnikami spotkania, za pośrednictwem czatu.
Zapraszamy do rejestrowania się na stronie spotkania – http://www.goldenline.pl/spotkanie/viii-internetowe-spotkanie-abi